Het Portefeuillekompas

GAP2 is actief binnen ƒAGO. ƒAGO houdt zich bezig met het adviseren van het middenmanagement tot en met het bestuur van ondernemingen en overheden die te maken hebben met het beheren van vastgoedportefeuilles in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om portefeuilles met grondposities in diverse stadia van ontwikkeling tot en met woningcomplexen van bijvoorbeeld woningcorporaties.

Het werkgebied ligt bij grond- en vastgoedontwikkelings- bedrijven van overheden, marktpartijen en woningcorporaties.

ƒAGO