Windenergie

GAP2 houdt zich bezig met duurzame gebiedsontwikkeling in de breedste zin van het woord. Buiten wind- en zonne- energie is er ruim kennis aanwezig op het gebied van warmtepompen. Peter Blankestijn was bij het Lente-akkoord betrokken bij de Warmtepompen do’s en don’ts woningbouw”.

GAP2 heeft een samenwerkingsverband met Renewable Energy Factory. Een windturbine park is in ontwikkeling in samenwerking met de grondeigenaren. Het park ligt voor een planologische toets ter beoordeling bij de gemeente. Een tweede windturbinepark is in voorbereiding.