Zonne-energie

GAP2 houdt zich bezig met duurzame gebiedsontwikkeling in de breedste zin van het woord. Buiten wind- en zonne- energie is er ruim kennis aanwezig op het gebied van warmtepompen. Peter Blankestijn was bij het Lente-akkoord betrokken bij de Warmtepompen do’s en don’ts woningbouw”.

Als tijdelijke  functie van bouwgronden die nog niet in ontwikkeling zijn, ontwikkelt GAP2 met partners zonne-velden. Uiteraard kan het ook gaan om een permanente invulling van een gebied. Daarnaast is GAP2 met partners actief bij ontwikkeling van zonne-velden op grote dakvlakken van bedrijfsgebouwen.