Startnotitie Westeinderhage

De behandeling van de startnotitie in de commissie Ruimte en Economie van 26 november 2019 was gericht op het vaststellen van de aangepaste Startnotitie Westeinderhage alsmede de Nota van Beantwoording Inspraakreacties Ontwerpstart-notitie Westeinderhage. Het doel van deze startnotitie is om de planologisch-juridische procedure te starten om woningbouw op de voormalige tuinbouwgronden tussen Herenweg en Bilderdammerweg […]

Lees verderMeer over Kudelstaart Westeinderhagen

Bemmel Kuiplaan: Welstand akkoord met bouwplan 4 woningen

Welstand is akkoord gegaan met het bouwplan. In januari wordt naar verwachting het bestemmingsplan door de gemeenteraad officieel vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op de projectwebsite www.kwekerij.nu.

Lees verderMeer over Bemmel De Kwekerij

Begeleiden (her)ontwikkeling locatie Schijndel

GAP2 onderzoekt en begeleidt haar opdrachtgevers naar de ontwikkelmogelijkheden van een binnenstedelijke ontwikkeling van verschillende panden.

Lees verderMeer over Schijndel (her)ontwikkeling en begeleiding

Amersfoort Buyten – opgeleverd

Nieuwbouwproject Amersfoort Buyten ligt ten zuidwesten van het centrum van Amersfoort, vlakbij het schilderachtige Oud-Leusden, het Bergkwartier en Klein Zwitserland. Aan de Laan 1914, op de grens van stad en land. Op deze geweldige locatie zijn 55 zeer royale vrijstaande en halfvrijstaande villa’s ontwikkeld en gerealiseerd door van Omme en De Groot.

Lees verderMeer over Amersfoort Buyten

Woonsalon LocHal Tilburg 26 oktober 2019

Zaterdag 26 oktober 2019 tussen 11.00 – 15.00 uur wordt de 7e editie van de Woonsalon georganiseerd. Op de beursvloer zijn verschillende nieuwbouwprojecten uit de regio Tilburg vertegenwoordigd. Met niet alleen koopwoningen in diverse prijsklassen, maar ook met bouwkavels. Tevens kun je kennis maken met diverse specialisten en adviseurs. Zij voorzien je vrijblijvend en kosteloos van advies en […]

Lees verderMeer over Tilburg Berkel Enschot Koningsoord

Bestemmingsplan Bemmel Kuiplaan vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel ” heeft met ingang van 4 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel” voorziet in de realisatie van vier vrijstaande woningen aan de Kuiplaan 1 te Bemmel. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het vigerende bestemmingsplan worden herzien. Op grond van […]

Lees verderMeer over Bemmel De Kwekerij

Verdiepende commissie Waterpark Veerse Meer

De gemeente heeft op 18 september een Verdiepende commissie Waterpark Veerse Meer gehouden. De belangstelling en de opkomst van belangstellende was groot. De heer Dingemans heeft een petitie aangeboden aan de wethouders Doorn en Simons. De heer Vonk van Driestar gaf een presentatie van de plannen. Door de vele vragen was er helaas niet voldoende tijd om […]

Lees verderMeer over Waterpark Veerse Meer

Bouwrijpmaken terrein Kuiplaan

Na meer dan zes jaar “voorbereiding” is het bouwrijpmaken van het terrein aan de Kuiplaan te Bemmel van start gegaan. Eind juli zijn de werkzaamheden klaar. Medio september wordt gestart met de verkoop van de vier herenhuizen. Bij interesse voor een van de vier woningen kan men zich melden bij Guijt makelaardij.

Lees verderMeer over Bemmel De Kwekerij

Collegebesluit vaststelling bestemmingsplan Kuiplaan Bemmel

Het college van B&W heeft op 25 juni 2019 ingestemd om voor het ontwerpbestemmingsplan Kuiplaan Bemmel de planologische procedure en procedure hogere grenswaarden geluidhinder op te starten. Hier vindt u het collegebesluit van de gemeente. De verwachting is dat in september de raad het bestemmingsplan onherroepelijk vast gaat stellen.

Lees verderMeer over Bemmel De Kwekerij

Gemeenteraad akkoord principe verzoek

De gemeente Maasdriel is op 21 juni 2019 akkoord gegaan met het principe verzoek om te komen tot het Windpark Lage Rooijen. Dit is een ontwikkeling van de coöperatie Bommelwaar en Greentrust. Voor de locatie langs de A2 is op 26 maart een principeverzoek bij de gemeente ingediend.

Lees verderMeer over Maasdriel Windturbinepark