Bouwrijpmaken terrein Kuiplaan

Na meer dan zes jaar “voorbereiding” is het bouwrijpmaken van het terrein aan de Kuiplaan te Bemmel van start gegaan. Eind juli zijn de werkzaamheden klaar. Medio september wordt gestart met de verkoop van de vier herenhuizen. Bij interesse voor een van de vier woningen kan men zich melden bij Guijt makelaardij.

Lees verderMeer over Bemmel De Kwekerij

Collegebesluit vaststelling bestemmingsplan Kuiplaan Bemmel

Het college van B&W heeft op 25 juni 2019 ingestemd om voor het ontwerpbestemmingsplan Kuiplaan Bemmel de planologische procedure en procedure hogere grenswaarden geluidhinder op te starten. Hier vindt u het collegebesluit van de gemeente. De verwachting is dat in september de raad het bestemmingsplan onherroepelijk vast gaat stellen.

Lees verderMeer over Bemmel De Kwekerij

Gemeenteraad akkoord principe verzoek

De gemeente Maasdriel is op 21 juni 2019 akkoord gegaan met het principe verzoek om te komen tot het Windpark Lage Rooijen. Dit is een ontwikkeling van de coöperatie Bommelwaar en Greentrust. Voor de locatie langs de A2 is op 26 maart een principeverzoek bij de gemeente ingediend.

Lees verderMeer over Maasdriel Windturbinepark

Oplevering eerste woningen

Amersfoort Buyten is nagenoeg gereed. Het bouwplan omvat 55 vrijstaande en halfvrijstaande villa’s. De architect is Mulleners + Mulleners. GAP2 heeft van Omme & de Groot gedurende de gebiedsontwikkeling ondersteunt. De oplevering van de woningen is gepland tussen april en juni 2019.

Lees verderMeer over Amersfoort Buyten

Start bestemmingsplan procedure Kuiplaan Bemmel

Het college heeft op 26 maart ingestemd om de bestemmingsplanprocedure voor het bouwplan op te starten. Zie hierbij de link naar het besluit.

Lees verderMeer over Bemmel De Kwekerij

Verkeersonderzoek Kudelstaart

Raadsinformatief overleg donderdag 28 februari 2019 Op donderdag 28 februari 2019 wordt er een raadsinformatief overleg gehouden waar het verkeersonderzoek Kudelstaart wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad van Aalsmeer. Daarbij wordt ook ingegaan op de impact van de nieuwbouwprojecten Westeinderhage en Hoofdweg-zuid op de verkeersafwikkeling in Kudelstaart. Bent u geïnteresseerd? De bijeenkomst is openbaar. U bent […]

Lees verderMeer over Kudelstaart Westeinderhagen

Bemmel De Kwekerij – anterieure overeenkomst getekend

Vandaag is door Tilia B.V. de anterieure overeenkomst met de gemeente getekend. De planologische procedures worden nu opgestart en de verwachting is dat begin 2020 gestart kan worden met de realisatie van de vier herenhuizen. Voor meer informatie kunt u terecht op de projectwebsite www.kwekerij.nu.

Lees verderMeer over Bemmel De Kwekerij

Kerstgroet

Wij hebben in 2018 mooie projecten in onze portefeuille mogen opnemen. Wij zijn onze opdrachtgevers dankbaar voor het gestelde vertrouwen. Daarnaast hebben wij in het afgelopen jaar onze huisvesting gemoderniseerd en zijn tevreden met het resultaat. Het ontwerp hebben wij  opgepakt met Thomas Architecten en TwoWork heeft de uitvoering verzorgd. Wij wensen al onze relaties fijne kerstdagen […]

Lees verder

Inloop- / informatiebijeenkomst Westeinderhage

Dinsdag 11 december was er een inloop- / informatiebijeenkomst ontwerpstartnotitie Westeinderhage georganiseerd. De belangstelling onder de bevolking voor de ontwikkeling was heel groot. De reacties waren overwegend positief. In de ontwerpstartnotitie kunt u teruglezen wat de planning en de uitgangspunten van ontwikkeling zijn.

Lees verderMeer over Kudelstaart Westeinderhagen

Kudelstaart Westeinderhage – ontwerpstartnotitie vrijgegeven voor inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2018 de ontwerpstartnotitie Westeinderhage vrijgegeven voor inspraak. Dit gebied is gelegen tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg in Kudelstaart. Op dinsdag 11 december 2018 wordt in De Oude Veiling, Marktstraat 19 te Aalsmeer een inloop-/informatiebijeenkomst georganiseerd. Onderwerp is de ontwerpstartnotitie Westeinderhage. Tijdens deze bijeenkomst is […]

Lees verderMeer over Kudelstaart Westeinderhagen