Start bestemmingsplan procedure Kuiplaan Bemmel

Het college heeft op 26 maart ingestemd om de bestemmingsplanprocedure voor het bouwplan op te starten. Zie hierbij de link naar het besluit.