Startnotitie Westeinderhage

De behandeling van de startnotitie in de commissie Ruimte en Economie van 26 november 2019 was gericht op het vaststellen van de aangepaste Startnotitie Westeinderhage alsmede de Nota van Beantwoording Inspraakreacties Ontwerpstart-notitie Westeinderhage. Het doel van deze startnotitie is om de planologisch-juridische procedure te starten om woningbouw op de voormalige tuinbouwgronden tussen Herenweg en Bilderdammerweg mogelijk te maken. Besluitvorming was in de raad van 12 december 2019. In de raadsvergadering is de startnotitie unaniem vastgesteld waardoor de volgende stap gezet kan worden.