Bouwgrond

De posities aangeboden op deze pagina hebben in het algemeen nog geen geschikte planologische bestemming. In overleg met GAP2 kunnen er afspraken worden gemaakt op welke wijze de positie wordt overgenomen.