Missie

GAP2 zet zich in voor grondeigenaren, beleggers / financiële instellingen, opdrachtgevers en initiatiefnemers op het gebied van vastgoed:

  • van woningbouw tot utiliteitsbouw (bijvoorbeeld commercieel- en leisure-vastgoed);
  • van gebiedsontwikkeling tot de ontwikkeling van een enkel vastgoedobject;
  • van uitleggebied tot stedelijke herontwikkeling;
  • van grootschalige projecten tot vlekkenplan;
  • van aan- en verkoop van vastgoedcomplexen tot de financiering en het beheer hiervan.

Onze dienstverlening omvat vastgoed-, plan- en gebiedseconomie, project- en procesmanagement van vastgoedprojecten, gedelegeerde vastgoed- en gebiedsontwikkeling, financiële engineering en haalbaarheidsstudies.

Wij werken vanuit het “SOBER”-principe:

  • Samenwerken;
  • Open communicatie;
  • Betrouwbaar;
  • Eerlijk;
  • Resultaatgericht.

Daarbij gaat het ons om passie, innovatie, betrokkenheid, eenvoud en het nemen van verantwoordelijkheid.

GAP2 wil tussen de partijen in staan, tussen klant en opdrachtgever, om doelen haalbaar te maken.