Bemmel De Kwekerij

Lingewaard
onderhanden

Woningbouw.

Aan de locatie Kuiplaan is een bouwplan ontwikkelt voor 4 vrijstaande woningen. U kunt zich hiervoor inschrijven.

Onderstaand vindt u de link naar de 4 verschillende woningen.

Flox

Ixia

Arum

Aloe Vera

De projectmakelaar is Guijt.

Projectsite de Kwekerij

Gerelateerde nieuwsberichten

Bemmel Kuiplaan: Welstand akkoord met bouwplan 4 woningen

Welstand is akkoord gegaan met het bouwplan. In januari wordt naar verwachting het bestemmingsplan door de gemeenteraad officieel vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op de projectwebsite www.kwekerij.nu.

Lees verder

Bestemmingsplan Bemmel Kuiplaan vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel ” heeft met ingang van 4 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel” voorziet in de realisatie van vier vrijstaande woningen aan de Kuiplaan 1 te Bemmel. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het vigerende bestemmingsplan worden herzien. Op grond van […]

Lees verder

Bouwrijpmaken terrein Kuiplaan

Na meer dan zes jaar “voorbereiding” is het bouwrijpmaken van het terrein aan de Kuiplaan te Bemmel van start gegaan. Eind juli zijn de werkzaamheden klaar. Medio september wordt gestart met de verkoop van de vier herenhuizen. Bij interesse voor een van de vier woningen kan men zich melden bij Guijt makelaardij.

Lees verder

Collegebesluit vaststelling bestemmingsplan Kuiplaan Bemmel

Het college van B&W heeft op 25 juni 2019 ingestemd om voor het ontwerpbestemmingsplan Kuiplaan Bemmel de planologische procedure en procedure hogere grenswaarden geluidhinder op te starten. Hier vindt u het collegebesluit van de gemeente. De verwachting is dat in september de raad het bestemmingsplan onherroepelijk vast gaat stellen.

Lees verder