Bemmel De Kwekerij

Lingewaard
onderhanden

Woningbouw.

Aan de locatie Kuiplaan is een bouwplan ontwikkelt voor 4 vrijstaande woningen. De  planologische procedures zijn opgestart. De verwachting is dat medio 2019 met de bouw van de woningen gestart kan worden. Voorinschrijving op een kavel is mogelijk. De projectmakelaar is Guijt.

Projectsite de Kwekerij

Gerelateerde nieuwsberichten

Bestemmingsplan Bemmel Kuiplaan vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel ” heeft met ingang van 4 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel” voorziet in de realisatie van vier vrijstaande woningen aan de Kuiplaan 1 te Bemmel. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het vigerende bestemmingsplan worden herzien. Op grond van […]

Lees verder

Bouwrijpmaken terrein Kuiplaan

Na meer dan zes jaar “voorbereiding” is het bouwrijpmaken van het terrein aan de Kuiplaan te Bemmel van start gegaan. Eind juli zijn de werkzaamheden klaar. Medio september wordt gestart met de verkoop van de vier herenhuizen. Bij interesse voor een van de vier woningen kan men zich melden bij Guijt makelaardij.

Lees verder

Collegebesluit vaststelling bestemmingsplan Kuiplaan Bemmel

Het college van B&W heeft op 25 juni 2019 ingestemd om voor het ontwerpbestemmingsplan Kuiplaan Bemmel de planologische procedure en procedure hogere grenswaarden geluidhinder op te starten. Hier vindt u het collegebesluit van de gemeente. De verwachting is dat in september de raad het bestemmingsplan onherroepelijk vast gaat stellen.

Lees verder

Start bestemmingsplan procedure Kuiplaan Bemmel

Het college heeft op 26 maart ingestemd om de bestemmingsplanprocedure voor het bouwplan op te starten. Zie hierbij de link naar het besluit.

Lees verder

Bemmel De Kwekerij – anterieure overeenkomst getekend

Vandaag is door Tilia B.V. de anterieure overeenkomst met de gemeente getekend. De planologische procedures worden nu opgestart en de verwachting is dat begin 2020 gestart kan worden met de realisatie van de vier herenhuizen. Voor meer informatie kunt u terecht op de projectwebsite www.kwekerij.nu.

Lees verder