Kudelstaart Westeinderhagen

Aalsmeer
onderhanden

De locatie is aangewezen als woningbouwlocatie. GAP2 in overleg met de gemeente aan het onderzoeken op welke wijze de locatie tot ontwikkeling kan worden gebracht.

Gerelateerde nieuwsberichten

Startnotitie Westeinderhage

De behandeling van de startnotitie in de commissie Ruimte en Economie van 26 november 2019 was gericht op het vaststellen van de aangepaste Startnotitie Westeinderhage alsmede de Nota van Beantwoording Inspraakreacties Ontwerpstart-notitie Westeinderhage. Het doel van deze startnotitie is om de planologisch-juridische procedure te starten om woningbouw op de voormalige tuinbouwgronden tussen Herenweg en Bilderdammerweg […]

Lees verder