Windturbinepark Nederweert

Nederweert
onderhanden

De gemeente Nederweert heeft in april 2016 een oproep gedaan om initiatieven in te dienen om een of meer windturbine parken op haar grondgebied te ontwikkelen. Daarbij heeft de gemeente uitgangspunten opgesteld. een van de uitgangspunten is dat tenminste één windturbinepark komt van 4 à 5 windturbines.

REF heeft in samenwerking met GAP2 in september 2016 een plan voor 5 windturbines ingediend. Er zijn door 7 initiatiefnemers 13 plannen bij de gemeente ingediend. De plannen worden beoordeeld en maximaal 3 plannen worden aan de gemeenteraad voorgelegd (medio april 2017).

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Geen nieuwsberichten