Advies

Wij adviseren onze opdrachtgevers bij het:

  • Herijken, prioriteren van en het (periodiek) opstellen van actieplannen t.b.v. de strategische grondposities
  • Risicomanagement
  • Nemen van initiatief om vastgelopen posities vlot te trekken
  • Risico’s van vastgoedproces: het in beeld brengen van risico’s van contracten, ontwikkelings- en marktrisico’s
  • Vernieuwend en innovatief kijken naar opdrachten
  • Aan- en verkopen van vastgoedportefeuilles, het beheren en financieren van vastgoed

Hierbij is advisering voor ons veel meer dan het maken van een rapport, maar stellen wij ons op als waren wij zelf de risicodrager van het project. Daardoor krijgt een advies meerwaarde. Wij maken hierbij indien nodig gebruik van een externe stedenbouwkundige, kostendeskundige, zeer ervaren vastgoedjurist en een dito bestuursjurist.

Na identificatie en analyse van de ontwikkelingsrisico’s (en kansen) geven wij aan hoe de risico’s kunnen worden beheerst. In de eerste consultatie met de opdrachtgever bespreken wij dan op welke wijze er gecommuniceerd gaat worden met alle belanghebbende. Wij zijn in staat om met alle actoren goed te communiceren in welke context de ontwikkelingsrisico’s (en kansen) staan en op welke wijze deze beheerst kunnen worden.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkelen wij knowhow op het gebied van wijk gebonden oplossingen voor energieopwekking. In dit kader zijn wij ook een samenwerking aangegaan met enkele vooraanstaande ontwikkelaars en aannemers om een oplossing te vinden voor tijdelijk beheer van gronden die door de veranderende marktomstandigheden niet op korte termijn tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Deze knowhow zetten wij in bij de advisering van onze opdrachtgevers voor het vertalen van duurzame energie doelstellingen op wijkniveau. Door middel van, bij één van onze partners in huis ontwikkelde, software kunnen wij goed onderbouwd adviseren over de ontwikkeling tot en met het volledig aanleggen, exploiteren en beheren van velden zonnepanelen.