Gebiedsontwikkeling

Van gebiedsontwikkeling 1.0 naar 3.0. Waar liggen de accenten van gebiedsontwikkeling? Gebiedsontwikkeling 3.0 is niet aanbod-, maar vraag gestuurd. Het gaat om integrale ontwikkeling en niet alleen om vastgoedontwikkeling. Het gaat dus niet alleen om het stedenbouwkundig plan om de grondexploitatie-, vastgoedontwikkelings-, of exploitatiewinsten te optimaliseren. Het gaat om maatschappelijke waarden zoals duurzaam ontwikkelen. En om de potentie van de bestaande (on)gebouwde omgeving optimaal te benutten. Hierbij zijn ecologie, duurzaamheid, energie, gezondheid en identiteit kernwaarden. Door deze benadering is het aantal stakeholders ook enorm toegenomen. Dit vraagt om een andere benadering van de “ontwikkelaar”. De gebiedsontwikkelaar oude stijl was meer bezig met proces- en projectbewaking dan met stakeholders.

De betrokkenheid van nieuwe stakeholders is van groot belang om tot nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen te komen . Partijen die een gebied duurzaam ontwikkelen verbinden zich voor lange tijd aan een gebied (bijvoorbeeld pensioenfondsen), waardoor het rendement zich ook over een lange periode uitstrekt. Dit nieuwe rendement komt niet alleen voort uit vastgoedontwikkeling, maar ook uit de creatie van andere waarden, zoals het produceren van duurzame energie, schone lucht, biologisch voedsel, schone mobiliteit, ontwikkelen op water of ondergronds ontwikkelen, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatie. In nieuwe verdienmodellen krijgen naast economische waarden, ook ecologische en sociaal-culturele waarden een prijs. Dit trekt ook andere typen investeerders aan, zoals zorgverzekeraars, die willen investeren in een schoon en dus gezond gebied, of zoals energieleveranciers die willen investeren in een gebiedseigen duurzaam energiebedrijf.

“Wij hebben ervaring met gebiedsontwikkeling waarbij bovenstaande vraagstukken geheel of deels aan de orde zijn.”