GEBIEDSONTWIKKKELING
ADVIES
PROJECTMANAGEMENT
PROCESMANAGEMENT


Over ons

Op 1 juli 2012 zijn Audie Bong, Gert Koele en Peter Blankestijn gestart met GAP2, wat staat voor: Gebiedsontwikkeling, Advisering, Project- en Procesmanagement.  Samen hebben we bijna 100 jaar ervaring in “vastgoed”. We werken vanuit dezelfde passie, de passie voor vastgoed! Met aandacht voor:

  • Ontwikkeling;
  • Voorbereiding;
  • Realisatie;
  • Beheer;
  • Aan- en verkooptrajecten.

Maar tijden zijn veranderd en dat maakt dat er een andere ontwikkelopgave is ontstaan. De ontwikkelaar dient tussen de partijen in te staan: tussen de klant en opdrachtgever om doelen haalbaar te maken. De ontwikkelaar is een vastgoedfacilitator geworden! In dit gat is GAP2 gesprongen als ontwikkelaar, adviseur, beheerder en manager.

Nieuwsberichten


Startnotitie Westeinderhage

De behandeling van de startnotitie in de commissie Ruimte en Economie van 26 november 2019 was gericht op het vaststellen van de aangepaste Startnotitie Westeinderhage alsmede de Nota van Beantwoording Inspraakreacties Ontwerpstart-notitie Westeinderhage. Het doel van deze startnotitie is om de planologisch-juridische procedure te starten om woningbouw op de voormalige tuinbouwgronden tussen Herenweg en Bilderdammerweg […]

Lees verder Meer over Kudelstaart Westeinderhagen