Uithoorn - Landgoed Legmeer

Van een particuliere partij heeft GAP2 opdracht gekregen om de huidige agrarische bestemming te verruimen naar een woonbestemming.

In 2022 hebben provincie en gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt. GAP2 is in overleg met gemeente om een nadere invulling te geven van de lokatie. 

Dit heeft geleidt tot een principeverzoek 'Landgoed Legmeer'.

G | A | P | 2

Contact