Langsingerland Wilderszijde

Namens particuliere grondeigenaren adviseert en onderzoekt GAP2 naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een locatie van ca. 15 ha.

Het bestemmingsplan is ingediend. 

G | A | P |2 

Contact