085-4894400          info@gap2.nl        

Aalsmeer Kudelstaart

De locatie is aangewezen als woningbouwlocatie.

Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan "Westeinderhage" vastgesteld. Daarmee komt de bouw van 267 woningen tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg weer een stap dichterbij. 

Contact