085-4894400          info@gap2.nl        

Alphen ad Rijn - Gnephoek

Op 22 januari 2015 heeft de gemeente het initiatief voor De Inspiratie van Alphen aan den Rijn (DiVA) opgepakt. Ambassadeurs zetten zich in om kansen in de stad te benoemen en op te pakken. Zo wordt het initiatief van een stadsboerderij nader bestudeerd door de marktpartijen (AM, AMVEST, ASR, VolkerWessselsVastgoed, BPD en  Omme & De Groot) om deze in te passen in de gebiedsvisie van de Gnephoek.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 14 september 2017 de volgende besluiten genomen:
1. De verkenning van de woningbouwlocaties na 2020.
2. Het participatietraject voor de omgevingsvisie in de verkenning te laten bespreken met de inwoners (te starten met De Week van de Leefomgeving in oktober).
3. De verkenning vrij te geven voor gesprekken met ketenpartners, andere overheden en overige partners in ontwikkeling. Doelstelling van deze gesprekken is om de strategieën nader op elkaar af te stemmen en de verkenning verder uit te laten werken.

Contact