085-4894400          info@gap2.nl        

Ontwikkeling Noorddammerweg, De Kwakel

Tijdens de Commissievergadering Wonen en Werken woensdag 17 maart jl, is de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de Noorddammerweg 68, de Kwakel aan de Commissie Wonen en Werken voorgelegd ter bespreking van eventuele wensen en bedenkingen.

De voorzitter van de UWTC heeft als inspreker zijn zorg uitgesproken over de mogelijkheid dat toekomstige bewoners van de nieuwe woningen aan de Noorddammerweg 68, mogelijk hinder zouden kunnen gaan ondervinden van de activiteiten en evenementen van de UWTC.

De UWTC is 2 jaar geleden naar de Randhoornweg 90 verhuisd. Zij organiseren verschillende malen per jaar evenementen. 

Wethouder Hazen heeft de raadsleden verzekerd van het belang dat de gemeente hecht aan de UWTC en haar evenementen en dat de gemeente bij de initiatiefnemer zal aandringen op overleg met de UWTC over dit onderwerp.

De initiatiefnemer is, vooruitlopend aan de bestemmingsplanprocedure en de ondertekening van de anterieure overeenkomst, gestart met de uitvoering van de Omgevingsdialoog voor de plannen aan de Noorddammerweg. De initiatiefnemer wil hiermee laten zien dat zij het informeren van de naast omgeving over de plannen, serieus neemt.