085-4894400          info@gap2.nl        

Rotatie vliegveld Midden Zeeland

Rotatie vliegveld Middel Zeeland

Goed nieuws! Tijdens de provinciale staten vergadering op 5 februari jl. werd het voorstel om een inpassingsplan vast te stellen voor de rotatie van het vliegveld behandeld. Op 8 februari jl. is het voorstel  door Gedeputeerde  Staten, met 2 stemmen tegen, aangenomen. Dit ziet er veelbelovend uit!