085-4894400          info@gap2.nl        

Westeinderhage weer een stap dichterbij

Het college van B&W heeft op 7 december jl. het ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ vastgesteld. Daarmee komt de bouw van 267 woningen tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg weer een stap dichterbij.

Klik hier voor het gehele artikel