Gearchiveerde nieuwsberichten van Gap2

Ontwerp bestemmings-plan waterpark Veerse meer

Het College van B&W heeft op 8 december besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ in procedure te brengen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ ligt vanaf donderdag 17 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.

Het volledig besluit is hier terug te lezen.

Bekijk projectpagina