Missie

GAP2 zet zich in voor grondeigenaren, beleggers / financiële instellingen, opdrachtgevers en initiatiefnemers op het gebied van vastgoed:

  • van woningbouw tot utiliteitsbouw (bijvoorbeeld commercieel- en leisure-vastgoed);
  • van gebiedsontwikkeling tot de ontwikkeling van een enkel vastgoedobject;
  • van uitleggebied tot stedelijke herontwikkeling;
  • van grootschalige projecten tot vlekkenplan;
  • van aan- en verkoop van vastgoedcomplexen tot de financiering en het beheer hiervan.

Onze dienstverlening omvat vastgoed-, plan- en gebiedseconomie, project- en procesmanagement van vastgoedprojecten, gedelegeerde vastgoed- en gebiedsontwikkeling, financiële engineering en haalbaarheidsstudies.

Wij werken vanuit het “SOBER ”-principe:

  • Samenwerken;
  • Open communicatie;
  • Betrouwbaar;
  • Eerlijk;
  • Resultaatgericht.

Daarbij gaat het ons om passie, innovatie, betrokkenheid, eenvoud en het nemen van verantwoordelijkheid.

GAP2 wil tussen de partijen in staan, tussen klant en opdrachtgever, om doelen haalbaar te maken.

Visie

"De samenwerking met partners (aannemers, corporaties, banken, pensioenfondsen en beleggers) wordt gezien als het belangrijkste middel om onderstaande opgave te realiseren."

GAP2 richt zich op complexe ontwikkelopgaven op het gebied van woningontwikkeling, leisure en overige commerciële ontwikkelingen met de focus op woningbouw in Nederland. Naast het ontwikkelen richt GAP2 zich ook op het aan- en verkopen van vastgoedcomplexen en op het financieren en beheren hiervan.

GAP2 draagt bij aan de ontwikkeling van woningen, bedrijfspanden, winkelcentra en (vakantie)resorts voor haar klanten / opdrachtgevers die maximaal bijdragen aan het welzijn van de gebruikers door het realiseren van toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde wordt (op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, herkenbaarheid en inpassing in de omgeving) gerealiseerd door te sturen op kwaliteit.

"GAP2 stelt de gebruiker centraal!"

Daarbij bieden wij onze opdrachtgevers aan om te participeren bij opdrachten in de vorm van inzet op basis van no-cure-no-pay of door toepassing van een winstdelingsregeling.

Contact

Samenwerkingen

Wij hebben verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van stedenbouw, civiele techniek, duurzame energie, milieutechniek, publiek- en privaatrecht.