Advies

Advisering is voor ons veel meer dan het maken van een rapport, wij stellen ons op als waren wij zelf de risicodrager van het project. Daardoor krijgt een advies meerwaarde. Wij maken hierbij indien nodig gebruik van externen, zoals een stedenbouwkundige, kostendeskundige, vastgoedjurist en eventueel bestuursrechtjurist. 

Wij adviseren onze opdrachtgevers bij het:

  • Herijken, prioriteren van en het (periodiek) opstellen van actieplannen t.b.v. de strategische grondposities;
  • Managen van risico’s: dit betreft de risico’s van het vastgoedproces, waarbij we ons richten op contract-, ontwikkelings- en marktrisico’s;
  • Nemen van initiatief om vastgelopen posities vlot te trekken;
  • Vernieuwend en innovatief kijken naar opdrachten;
  • Aan- en verkopen van vastgoedportefeuilles, het beheren en financieren van vastgoed

Na identificatie en analyse van de ontwikkelingsrisico’s (en kansen) geven wij aan hoe de risico’s kunnen worden beheerst. In de eerste consultatie met de opdrachtgever bespreken wij dan op welke wijze er gecommuniceerd gaat worden met alle belanghebbenden. Wij zijn in staat om met alle actoren goed te communiceren in welke context de ontwikkelingsrisico’s (en kansen) staan en op welke wijze deze beheerst kunnen worden.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkelen wij knowhow op het gebied van wijkgebonden oplossingen voor energieopwekking. In dit kader zijn wij ook een samenwerking aangegaan met enkele vooraanstaande ontwikkelaars en aannemers om een oplossing te vinden voor tijdelijk beheer van gronden die door de veranderende marktomstandigheden niet op korte termijn tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Deze knowhow zetten wij in bij de advisering van onze opdrachtgevers voor het vertalen van duurzame energie doelstellingen op wijkniveau. Door middel van, bij één van onze partners in huis ontwikkelde, software kunnen wij goed onderbouwd adviseren over de ontwikkeling tot en met het volledig aanleggen, exploiteren en beheren van velden zonnepanelen.

Contact