Gebiedsontwikkeling

Van gebiedsontwikkeling 1.0 naar 3.0. Waar liggen de accenten van gebiedsontwikkeling? Het gaat om maatschappelijke waarden zoals duurzaam ontwikkelen, om het optimaal benutten van de potentie van de bestaande (on)gebouwde omgeving. Hierbij zijn ecologie, duurzaamheid, energie, gezondheid en identiteit kernwaarden. Gevolg hiervan is dat meer stakeholders betrokken zijn. Dit vraagt om een andere benadering van de “ontwikkelaar”. De gebiedsontwikkelaar 3.0 is vooral gericht op die stakeholders. Gebiedsontwikkeling 3.0 is niet aanbod maar vraaggestuurd.

De betrokkenheid van nieuwe stakeholders is van groot belang om tot nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen te komen. Partijen die een gebied duurzaam ontwikkelen verbinden zich voor lange tijd aan een gebied (bijvoorbeeld pensioenfondsen), waardoor het rendement zich ook over een lange periode uitstrekt. Het rendement komt dan niet alleen voort uit vastgoedontwikkeling, maar ook uit de creatie van andere waarden, zoals het produceren van duurzame energie, schone lucht, biologisch voedsel, schone mobiliteit, het op water of ondergronds ontwikkelen, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatie. In de nieuwe verdienmodellen krijgen naast economische waarden, ook ecologische en sociaal-culturele waarden een prijs. Dit trekt vervolgens andere typen investeerders aan, zoals zorgverzekeraars, die willen investeren in een schoon en dus gezond gebied, of zoals energieleveranciers die willen investeren in een gebiedseigen duurzaam energiebedrijf.

Contact